Panpsyykkiset sessiot

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Puhumme kukille – mutta puhuvatko kukat meille?

Panspsykismi on idea, jonka mukaan universumin kaikilla olioilla on jonkinasteinen mieli tai kokemus olemassaolostaan. Panpsyykkisissä sessioissa ei-inhimilliset olennot ottavat yhteyttä ihmisiin.
Panpsykismi on filosofinen oppi tai uskonnollinen idea, jota monet ajattelijat ja yksilöt ovat kannattaneet, mutta jolla ei koskaan ole ollut varsinaista sijaa länsimaisessa maailmankuvassa. Viimeaikainen posthumanistinen keskustelu – kuten uusmaterialismi, spekulatiivinen realismi tai objekti-orientoitunut ontologia – on antanut aiheelle uudenlaista ajankohtaisuutta. Esimerkiksi eläinten oikeuksia koskevan keskustelun piirissä usein esiin nostettu kysymys “eläimen mielestä” on vasta ensi askel kohti kokonaisvaltaisempaa muutosta koskien tietoisuutemme rajoja.
Panpsyykkisissä sessioissa Toisissa tiloissa -ryhmä kokoaa harjoitteensa aiheen ympärille tarkoituksenaan nostaa se uudelle tasolle: kuinka oletuksen panpsykisimistä voi todentaa käytännössä? Kuinka harjoittaa sitä? Mitä seurauksia aiheella voi olla jokapäiväiselle olemassaolomme kannalta? Voisiko panpsykismi olla keino paeta globalisaatiota ja tulla todella planetaariseksi?

Sessio 1: PANPSYYKKINEN TYÖPAJA
Torstaina 10.9. ja perjantaina 11.9.2015 | klo 17-21 | Tiivistämö, Kaasutehtaankatu 1, Helsinki
Kaksipäiväisessä työpajassa lähestytään panpsykismiä sekä teoriassa että käytännössä. Millaiseen panpsykismiin sinä uskot? Millaisen selityksen panpsykismille sinä löydät? Työpajassa opetellaan havainnoimaan, ajattelemaan ja puhumaan erilaisista ei-inhimillisistä perspektiiveistä. Johdatuksena aiheeseen toimivat Toisissa tiloissa -ryhmän kehittämät harjoitteet. Työpajan jälkeen osaat tehdä omia panpsykistisiä harjoitteita!

Sessio 2: PANPSYYKKINEN LABORATORIO
Lauantaina 12.9. | klo 15–17.30 | Tiivistämö, Kaasutehtaankatu 1, Helsinki
Panpsyykkisessä laboratoriossa ryhmä toteuttaa joukon muodonmuutosharjoitteita, joissa hakeudutaan vuoroin eri eliölajien kokemusmaailmaan. Kunkin harjoitteen jälkeen seuraa “syvähaastattelu”, jossa harjoittelijat kertovat kokemuksistaan ihmiskielellä mutta ei-inhimillisestä näkökulmasta. Kutakin haastattelua seuraa lyhyt yleisökeskustelu. Ryhmän jäsenet perehdyttävät katsojat aiheeseen ja vastaavat kysymyksiin. Tilaisuus kestää 2 tuntia 30 minuuttia. Katsojat voivat vierailla seuraamassa laboratorion toimintaa haluamansa ajan. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Sessio 3: PANPSYYKKINEN PARLAMENTTI
Lauantaina 12.9.2015 | klo 18-20 | Tiivistämö, Kaasutehtaankatu 1, Helsinki
Panpsyykkinen parlamentti on osallistava ääniteos, joka koostuu seuraavista osista:

– Johdatus panpsykismiin
– Demonstraatio
– Panpsyykkinen parlamentti
– Soppaillallinen ja keskustelu

Panpsyykkisen parlamentin ensimmäisessä osassa yleisö pääsee kuuntelemaan simultaanista, moniäänistä esitelmää Helsingin seudun maantieteellisestä, biologisesta ja materiaalisesta historiasta. Tavoitteena on saavuttaa yhdessä tietoisuudentila, jossa erilaiset järjestyneisyydentasot olisivat samanaikaisesti läsnä ja huomio voi siirtyä vapaasti tasolta toiselle.
Toisessa osassa ensimmäisen vaiheen virittämä yleisö muodostaa simultaanisen polyfonisen kuoron, jossa kukin osanottaja puhuu jonkin ei-inhimillisen toimijan kokemuskulmasta samalla kuunnellen toisia puhujia.
Tapahtumaa seuraa soppaillallinen, jonka jälkeen kuunnellaan osia äskeisestä parlamentista, jaetaan siitä syntyneitä kokemuksia ja käydään vielä vapaamuotoinen keskustelu suhteesta ei-inhimilliseen.
Tilaisuuden kokonaiskesto on 2 tuntia.

Panpsyykkisten sessioiden ensimmäinen versio on toteutettu Göteborgissa Skogen-residenssissä keväällä 2015.