Ryhmästä

Toisissa tiloissa -kollektiivi on toiminut vuodesta 2004, kehittäen täysin omanlaisen estetiikan ja työskentelymetodit. Ryhmän toiminnan ytimenä ovat kollektiiviset ruumiilliset harjoitteet, joiden avulla päästään kosketuksiin ihmisille vieraiden olemis- ja kokemusmuotojen kanssa, eli vierailemaan ”toisissa tiloissa”.

Ryhmä keksii ja kehittää harjoitteita, demonstroi niitä julkisissa tiloissa ja tapahtumissa, opettaa niitä ihmisille työpajoissa ja valmistaa niiden pohjalta teemallisia esityskokonaisuuksia (kuten Aniara 2006, Odradek-muunnelmia 2007, Golem-muunnelmia 2011 – kaikki ensiesitettyjä Kiasma teatterissa). Yleisön osallistamiseen perustuvat menestyksekkäät esitykset Porosafari ja Parkkitalo antavat suuntaviivoja ryhmän uusille produktioille. Erilaiset kaupunkikulttuuritapatumat ja -festivaalit ovat muodostuneet ryhmän esityksille luontaisiksi esitysfoorumeiksi.

Ryhmän koollekutsuja on FT Esa Kirkkopelto, esitystaiteilija ja taiteellisen tutkimuksen professori (TeaK). Kirkkopellon taiteellinen tutkimustyö käy läheistä vuoropuhelua ryhmän toiminnan kanssa. Toisissa tiloissa – kollektiiville on tunnusomaista suuri koko, eri taiteenalojen yhteistyö sekä toiminnan demokraattisuus. Kollektiivin n. 30 jäsentä koostuvat taiteen eri alojen ammattilaisista.

2013 “Olives and Stones” esitys osana Venetsian biennaalin suomalaista näyttelykokonaisuutta.
2012 Vuoden 2011 ympäristötaideteos, Ympäristötaiteen säätiö, Porosafari.
2008 Nuoren Voiman tunnustuspalkinto ansioituneesta työstä esitystaiteen edistämiseksi.

Facebook

Toisissa tiloissa -kollektiivin toimintaa tukevat Taiteen edistämiskeskus ja Helsingin kulttuurikeskus.

taike_vaaka_v2kulke_RGB_multi_18