Salainen Uudelleenkoulutusleiri

Salainen Uudelleenkoulutusleiri on työpaja, jossa keskitytään Toisissa tiloissa -kollektiivin kehittämiin harjoitteisiin. Harjoitteet laajentavat ja muuttavat:

I totunnaista kokemusta itsestämme
II totunnaista kokemusta toisistamme
III suhdettamme ympäröivään todellisuuteen

Harjoitteet ovat helppoja ja soveltuvat kaikenikäisille ja -kuntoisille ihmisille, eivätkä vaadi aikaisempaa kokemusta.

Opetamme leirillä kuinka kuka tahansa voi vierailla ihmiselle vieraissa kokemus- ja olomuodoissa käyttäen yksinkertaisia ruumiintekniikoita.

Harjoitteita tehdessä huomio vuorottelee jonkin näkemisen ja jonakin olemisen välillä – kokemuksen puhutellessa kaikkia aisteja. Harjoitteet toteutetaan ryhmässä. Tarkkaa tekniikkaa seuraten muutumme yhdessä ja yksityisesti, vierailemme toisissa tiloissa.

Salainen uudelleenkoulutusleiri voidaa järjestää joko yhden tai useamman päivän mittaisena. Leirin vetäjinä toimii 2-4 Toisissa tiloissa -ryhmän esitystaiteilijaa.

 Kuva: Amanda Vähämäki