Saalistajantutkinto

SUSISAFARI
SAALISTAJANTUTKINTO

Kuva Jaakko Ruuska

SAALISTAJANTUTKINTO / WOLF KNOWLEDGE QUIZ

Here are the Wolf Knowledge Quiz questions, in both Finnish and English:

1. Sutta esiintyy pohjoisella pallonpuoliskolla. Suden levinneisyyttä rajoittaa useimmiten? / The main factor most often limiting the distribution of wolves is…?
A. Sopivien elinympäristöjen puute / The lack of suitable habitats
B. Ihmisen toiminta / Human activity
C. Suden huono kyky etsiytyä uusille elinalueille / The wolves’ inability to move into new territory

2. Susi voi olla syömättä? / The wolf can go without eating for…?
A. Kahden päivän ajan / Two days
B. Viikon ajan / One week
C. Kuuden kuukauden ajan / Six months

3. Näistä aisteista sudelle on kenties tärkein? / Probably the most important sense for the wolf is…?
A. Hajuaisti / Smell
B. Näköaisti / Sight
C. Kuudes aisti / The sixth sense

4. Susi näkee luultavasti? / It’s likely that the wolf can see…?
A. Tarkasti kauas / Far accurately
B. Tarkasti liikkeen / Motion accurately
C. Huonosti hämärässä / Poorly in the dark

5. Miten susi menettelee kun se lepää kovassa pakkasessa? / How does the wolf behave when it rests in severe cold?
A. Peittää itsensä lehdillä ja karikkeella / It covers itself with leaves and litter
B. Kääriytyy kerälle ja panee hännän kuonon päälle peitoksi / It rolls up into a tight ball and covers its snout with its tail
C. Järsii kaarnaa puusta pysyäkseen lämpimänä / It chews bark to stay warm

6. Kuinka kaukaa susi voi kuulla toisen suden ulvonnan hyvissä olosuhteissa? / Under good conditions, from how far away can a wolf hear another’s howl?
A. 100-300 m
B. 10-16 km
C. 80-92 km

7. Mikä on suden pääravinto? / What does the wolf’s diet mainly consist of?
A. Marjat ja viinirypäleet / Berries and grapes
B. Sammakot ja pienet jyrsijät / Frogs and mices
C. Hirvieläimet / Deer

8. Sudet merkitsevät reviirinsä? / How do wolves mark out their territory?
A. Lippusiimalla / With flags on the rope
B. Hajumerkein / With scent markings

9. Sudenpennuista huolehtivat? / Who takes care of the pups?
A. Ne huolehtivat itsestään / They take care of themselves
B. Monet susilauman jäsenistä osallistuvat siihen / Many members of the pack participate
C. Romulus ja Remus / Romulus and Remus

10. Kesykoira on? / The domestic dog is…?
A. Suden kesyyntynyt alalaji (voivat lisääntyä keskenään) / A domesticated subspecies of the wolf (able to breed with wolf)
B. Eri lajia kuin Susi (eivät voi lisääntyä keskenään) / A different species than the wolf (unable to breed with wolf)

11. Miten susi tervehtii toista sutta? / How does a wolf greet another?
A. Vikisemällä ystävällisesti / With a friendly whine
B. Matalilla vuh-äänillä / With a low-pitched woof

12. Susi saalistaa suuria hirvieläimiä useimmiten? / Commonly the wolf hunts large deer…?
A. Yksin / Alone
B. Laumassa / In a pack
C. Karhujen kanssa / With bears

13. Susilauman johtajuus määräytyy? / The leader of the pack is determined by…?
A. Jatkuvassa kamppailussa johtajuudesta / A continuous battle over leadership
B. Lisääntyvä pari johtaa laumaa / The breeding couple lead the pack

Oikeat vastaukset: 1B 2B 3A 4B 5B 6B 7C 8B 9B 10A 11A 12B 13B

Jos kaikki vastauksesi olivat oikein, olet suorittanut saalistajantutkinnon onnistuneesti! Tervetuloa villiin seuraan!

SAALISTAJANTUTKINNON SUORITTANEILLE

Saalistajantutkinnon suoritettuasi voit valita itsellesi sopivan susinimen. Esimerkkejä: Repo, Fenris, …