VALAISTUMISKONE – 12 HARJOITUSTA

Kuva Paula Tella

VALAISTUMISKONE – 12 HARJOITUSTA

Toisissa tiloissa -esitystaiteen ryhmä on tullut tunnetuksi ei-inhimillisiä olomuotoja
ruumiillistavista esityksistään. Tällä kertaa ryhmän muodonmuutosharjoitteiden kohteena on inhimillisen kokemuksen kehittynein muoto, valaistuminen.

Perinteisesti tätä henkisen täydellistymisen tilaa on kuvattu sanoilla kuten herääminen, onnellisuus, vapaus, ilo, tyyneys, myötätunto, tasa-arvo, tyhjyys ja kaikkeus, ja sitä on tavoiteltu erilaisten meditaatiotraditioiden piirissä. Toisaalta kaikessa meditaatiossa on kysymys myös ruumiintekniikoista, jotka ovat usein tarkasti kodifioituja ja vaativia sekä omaksua että harjoittaa. Samaan aikaan jokainen kokee elämässään silloin tällöin pieniä valaistumisen kaltaisia hetkiä, ja näillä kokemuksilla voi olla kokijalleen syvällisiä seurauksia. Näin voi käydä esimerkiksi luonnossa, taiteen parissa, rakastellessa, synnyttäessä, humalassa tai muissa poikkeus- tai ääriolosuhteissa!

Valaistumiskone keskittyy näihin hetkellisiin valaistumisen kokemuksiin pyrkien
keksimään yksinkertaisia keinoja niiden tuottamiseksi, yhdessä ja yhä uudestaan. Miksei hengellinen kehitys voisi olla myös uudenlaisen kuvittelun, kokeilun, leikin ja yhdessä keksimisen asia, joka on kaikkien ulottuvilla ja johon kaikki pystyvät? Valaistumiskone tuo henkisen harjoituksen tähän päivään banalisoimatta tai naamioimatta sitä, vailla tekopyhyyttä. Samalla se haastaa pohtimaan suhdettamme valaistumisen markkinoihin, jotka lomittuvat osaksi nykyaikaista yksilökeskeistä suoritustaloutta.

TYÖRYHMÄSTÄ

Esa Kirkkopelto (born 1965) is a philosopher, artist-researcher and performance artist. Currently, he works as a professor of artistic research at the Malmö Theatre Academy (Lund University). Previously, he worked at the University of the Arts Helsinki, first as a professor of artistic research (2007-2017), then as the head of the post-doc Centre for Artistic Research (CfAR, 2017–2018). He also holds the title of docent in aesthetics at the University of Helsinki. He is the leader of a collective research project Actor´s Art in Modern Times on the psychophysical actor training (2008–2011), the initiator of the International Platform for Performer Training (since 2014), core-convener or the Performance Philosophy association and the founding member of the Other Spaces live art group (2004–). Having passed his Ph.D. in philosophy at the University of Strasbourg (2003), he is the author of Le théâtre de l´expérience. Contributions à la théorie de la scène (PUF 2008) as well as of numerous articles on the philosophy of theatre, poetics, and politics. His research focuses on the deconstruction of the performing body both in theory and in practice. In 2020, he published a treatise on that topic (Logomimesis, Tutkijaliitto 2020), gathering together 15 years of study and experimentation in the areas of contemporary performance, artistic research and performance philosophy. 

Ilmari Kortelainen (FT) on ruumiillisuuden tutkija Taideyliopiston CEARADA -yksikössä ja kehotietoisuuden ohjaaja. Kortelainen on väitellyt Tampereen yliopistosta aiheenaan ranskalaisfilosofi Paul Ricoeurin hermeneuttinen tulkinnan teoria.  Kortelaisen aiempi tutkimus esimerkiksi Suomen Akatemian projekteissa WORKBOD (2014) ja The Possibility of Metaphysics in Twentieth Century and Contemporary Philosophy (2007-2012) käsitteli ruumiillisuuden ja läsnäolon tekniikoiden uusia muotoja mm. työelämässä, spiritualiteettia ja kielellistä kuvittelua. Kortelainen on ollut vierailevana puhujana laajasti kansainvälisillä tieteen ja kehollisten lajien kentillä, sekä mm. vierailevana tutkijana McMaster Universityssa Kanadassa. Vuodesta 2019 Kortelainen on työskennellyt Taideyliopiston CERADA-yksikössä Tutkijatohtorina ja vierailevana tutkijana aiheenaan sosiaalinen somatiikka, jossa hän käsittelee ja opettaa kahden koreografin kanssa kehotietoisuuden minimalistisia yksiköitä ja sosiaalisesti orientoitua aistitietoa. Kortelainen on julkaissut noin 25 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä ja suomalaisissa julkaisuissa ja yli 30 julkaisua kaikkiaan. Esityksellisesti Kortelainen on tutkinut ruumiin, luentomuodon ja kokemuksen välisiä suhdetta mm. koreografi Katariina Vähäkallion Tauluja ja kehollisia luentoja -tanssiesityksessä yhdessä sisarensa tanssija-koreografi Mari Kortelaisen kanssa (Itak 2020).

Minja Mertanen (s.1981) on helsinkiläinen tanssi- ja esitystaiteilija. Hän on koulutukseltaan tanssinopettaja sekä tanssi- ja liiketerapeutti. Mertanen on opettanut butoa yli viidentoista vuoden ajan niin ammattilaisille, harrastajille kuin erityisryhmillekin. Viimeisinä vuosina Mertanen on opettanut butoa mm. Teatterikorkeakoulussa osana ”Art and Consciousness” -opetuskokonaisuutta. Mertanen on opettanut myös muissa yliopistoissa kuten Aarhusin yliopistossa sekä Escola Superior de Arte Dramatica Vigossa Espanjassa. Mertanen on työskennellyt aktiivisesti Todellisuuden tutkimuskeskuksessa sekä Toisissa Tiloissa -ryhmässä. Hän on esiintynyt Toisten tilojen kanssa lukuisilla kansainvälisillä festivaaleilla mm. Fringe-festivaalissa Brightonissa, Århusin kulttuurikaupungin ohjelmistossa, Science-festivaalissa Edinburgissa, AUAWIRLEBEN-festivaaleilla Sveitsissä sekä Venetsian Biennaalessa. Osallistavassa esitystaiteessa Mertasta kiinnostavat paitsi perinteisten teatteri- ja tanssimaailman valtasuhteiden murtaminen, myös yleisösuhteen tasa-arvoistuminen; osallistavassa esitystaiteessa yleisöstä tulee aktiivinen tekijä eikä passiivinen vastaanottaja. Toisissa tiloissa ryhmän osallistavissa esityksissä uutta olemisen tapaa tarjoavat muodonmuutokset haastavat totuttua tapaa havaita ja olla maailmassa.

Paula Tella (s.1964) on Imatralla syntynyt ja Helsingissä asuva kuvataiteilija,esitystaiteilija ja joogaohjaaja (SJL). Tella työskentelee esitystaiteen reunamilla, sekä laaja-alaisesti kuvataiteen kentällä useita eri medioita käyttäen. Teoksissaan Tella on kiinnostunut mm. toiston merkityksestä prosessissa, erilaisista välitiloista, sekä siitä, miten ruumiin sisäinen olemus tai kokemus näyttäytyy ulkoisesti. Tellan työskentely kumpuaa hiljaisuudesta, meditaatiosta, ajan antamisesta asioille ja  lempeästä anarkiasta. Tella on työskennellyt eri työryhmissä ja projekteissa mm. yhteisötaiteen ja kaupunkitaiteen parissa, välillä hyvinkin erilaisissa ympäristöissä ja konteksteissa. Tella on toiminut aktiivisesti naiskuvanveistäjistä koostuvassa Piirakkakerho-nimisessä yhteisötaiteen kollektiivissa sen perustamisvuodesta 2006 alkaen. Toisissa tiloissa -ryhmässä Tella on toiminut aktiivisesti vuosina 2009-2017. Tella on myös anonyyminä toimivan Ajauksia-ryhmän jäsen. Ryhmä liikkuu taiteen ja tieteen alueella suunnitellen kokemuksellisia  kävelyretkiä kaupunki ympäristöön.  Tella valmistui Kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta kuvanveiston osastolta 2008 ja  taidemaalariksi Lahden Taideinstituutista 1992. Muita taideopintoja Tella on suorittanut  Institut Seni Indonesiassa (ISI:ssä) Yogyakartassa vuosina 1997-1998.  Näyttelyitä sekä muuta taiteellista toimintaa vuodesta 1992 alkaen.

TULOSSA

Valaistumiskone – 12 harjoitusta toteuttaa work-in-progress -tyyppisen demonstraation sekä työpajan Merimelojien majalla Helsingissä 5.-7.5.

Molempiin tapahtumiin on vapaa pääsy.

Kutsumme sinut lämpimästi tutustumaan sekä hankkeeseen että työryhmäämme.

Demonstraatiot toteutetaan
Perjantaina 5.5. klo 17–19 ja Lauantaina 6.5. klo 14–16, yleisötyöpaja sunnuntaina 7.5. klo 13–16. Työpajassa halukkaat pääsevät kokeilemaan itse demonstraatioiden harjoitteita ja tekniikoita.

Työpajaan voi ilmoittautua demonstraation yhteydessä tai sähköpostitse osoitteessa info@toisissatiloissa.net

Lisätietoja hankkeesta saa osoitteesta
esa.kirkkopelto@uniarts.fi

Lämpimästi tervetuloa!

TAITEELLINEN TYÖRYHMÄ, SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Esa Kirkkopelto
Ilmari Kortelainen 
Minja Mertanen
Paula Tella

Asaintuntijat:
Gabriele Goria
Anna-Kaisa Hirvanen
Johanna Korhonen

Kuva Paula Tella

Hanketta ovat tukeneet Samuel Huberin taidesäätiö ja Taiteen edistämiskeskus.