KUVITTEELLISTEN OLENTOJEN KOKOELMA

Kuvitteellisten olentojen kokoelma on Toisissa tiloissa -kollektiivin uusin teos, joka saa ensi-iltansa Turun pääkirjastossa huhtikuussa 2020. Esitys avaa ovet mielikuvituksessa elävien olentojen maailmaan.

Kuva: Hieronymus Bosch

IHMISEN JÄLKEINEN TEATTERI

Ihmisen jälkeinen teatteri on LUST ry:n ja Toisissa tiloissa -kollektiivin vuoden 2019 kuluessa toteutettava yhteistyöhanke. Hankkeen vetäjänä toimii Toisissa tiloissa -kollektiivin perustajajäsen, esitystaiteilija ja filosofi Esa Kirkkopelto.
 
Hankkeen tarkoituksena on kehittää ideaa ei-inhimillisestä näyttelemisestä: miten se on mahdollista, mitä se vaatii esiintyjältä ja millaista teatteria se tuottaa? Hanke keksii, kehittää ja tuo julki paitsi uudenlaisia ruumiintekniikoita myös uudenlaista ruumiillista ajattelua ja dramaturgiaa.

Kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen

ELISENVAARA-PIEKSÄMÄKI: UUDELLEENKYTKENTÖJÄ

Elisenvaara-Pieksämäki: Uudelleenkytkentöjä on paikkasidonnainen vaellusesitys valtiorajojen katkaisemalla, monilta osiltaan käytöstä poistetulla junaradalla, joka kulkee Pieksämäeltä (Suomi) Elisenvaaraan (Venäjä). Esityksessä taloudellisen ja kulttuurisen toiminnan katveeseen jäänyt alue otetaan uudelleen haltuun esitystaiteen keinoin. Radan eri osilla toteutettavat esitykset on tarkoitettu radanvarren asukkaille. Moniosaisessa vaellusesityksessä rautatien käytöstä poistetuilla osilla liikutaan tekniikoilla, jotka palautuvat kokemuksellisesti radan syntyvaiheeseen, kuten resiinalla, höyryveturilla ja jalkaisin.

Kuva Jaakko Ruuska

KIERTUE-ESITYKSET

SUURI KORALLIRIUTTA

Australian rannikolla sijaitseva Iso Valliriutta on maailman suurin, ainutlaatuinen ja uhanalainen ekosysteemi. Suuri Koralliriutta -esityksessä vierailemme koralliriutalla lentämättä kauas. Tässä kokemuksellisessa ja osallistavassa esityksessä muodostamme yhdessä osallistujien kanssa koralliriutan ja sen eliöyhteisön. Esitys alkaa työpajaosuudella, jonka aikana opimme muodostamaan yhdessä koralliriutan vedenalaisen maailman.

Alte Oper Frankfurt / © Achim Reissnern

AVALOKITESHVARA SUPERCLUSTERS

Avalokiteshvara Superclusters on kollektiivinen myötätuntoharjoitus, jonka päämääränä on kokemus kaikkien olentojen samanarvoisuudesta. Esityksessä yhdistyvät Avalokiteshvara, buddhalainen myötätunnon ruumiillistuma, sekä superklusterit eli maailmankaikkeuden suurimmat tunnetut rakenteet.

Myötätunto on meitä kaikkia koskeva asenteen muutos, joka ulottuu ihmisen tuolle puolen ja ilman rajoja kaikkiin olentoihin. Pyrkimys myötätuntoon myös kaikkia ei-inhimillisinä pidettyjä olentoja kohtaan, kosminen myötätunto, on meitä kaikkia koskettava haaste, johon vastaaminen vaatii harjoittelua. Avalokiteshvara Superclusters johdattaa meidät tämän harjoittelun alkuun!

Kuva Paula Tella

HUMANOIDIHYPOTEESI

Uskonko minä humanoideihin? Humanoidi on moderni kokemus, josta meillä jokaisella on kulttuurillista ja henkilökohtaista ymmärrystä. Tiedämme sen perusteella millaisia humanoidit ovat, mitä ne ajattelevat ja tekevät, riippumatta siitä uskommeko niiden olemassaoloon vai emme. Samassa mitassa kuin humanoidit osallistuvat kokemukseemme, on meistä itsestämme – kenties huomaamatta – tullut humanoideja.

Humanoidihypoteesi kaivaa esiin meissä jokaisessa uinuvan avaruusolennon. Opimme tarkastelemaan omaa ja toistemme elämää humanoidin tavoin. Otamme kantaa ajankohtaiseen, jälkihumanistiseen keskusteluun: kuka tulee ihmisen jälkeen? Uskallammeko kuvitella tulevaisuuden ihmisen?

Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen

SUSISAFARI

Susisafarin tavoitteena on vierailla suden kokemusmaailmassa. Koska kyseessä on sosiaalinen laumaeläin, sutena olemista on viisainta lähestyä kollektiivisesti, sosiaalisena tapahtumana. Susisafari on pitkäkestoinen, kollektiivinen harjoite, jossa ihmiset kohtaavat toisensa susina yöaikaan kaupunkiympäristössä ja muodostavat nälkäisenä saalistavan susilauman. Lainaamme susilta muutamia ominaisuuksia, jonka avulla “sudeksi” on helpointa tulla. Muutos tapahtuu vähitellen ja jokaisen omalla tavalla, ei sutta ulkoisesti matkien.

Kuva Paula Tella

POROSAFARI

Vuoden 2011 ympäristötaideteoksena palkittu Porosafari on kolmivaiheinen esitystaidetapahtuma, ympäristötaideteos sekä kollektiivinen vaellus. Porosafarin osanottajat muodostavat monikymmenpäisen “tokan”, joka liikkuu yhdessä, porojen vaelluskäyttäytymistä vastaavalla tavalla ja täydessä hiljaisuudessa. Järjestävä ryhmä valvoo vaellusta “porokoirina” ja pitää huolta osallistujien tarpeista ja heidän turvallisuudestaan.
 
Vaellusta edeltää porokoulutus, jossa osallistujille kerrotaan poroista ja niiden elintavoista sekä käydään läpi vaelluksen säännöt ja sen aikana käytettävät yksinkertaiset tekniikat.

Kuva Jaakko Ruuska

PARKKITALO

Jos olisin auto…

Parkkitalo on esitys, joka tapahtuu nimensä mukaisesti autoille varatussa maanalaisessa tilassa aivan kaupungin keskustassa. Välitila johon normaalisti tullaan vain sieltä poistumista varten muuttuu yhteisen tutkimusmatkan kohteeksi. Pysäköintiä varten rakennettu talo on tila käyttäjiensä autoille, ei heille itselleen.

Mitä tapahtuu, jos autot korvataan henkilöillä? Mitä jos kiire ulos tilasta korvataan tilassa tapahtuvalla rauhallisella viipyilyllä? Mitä itsestämme tulee silloin esiin ja kuinka muuttuu suhteemme toinen toisiimme?

Video Mitro Härkönen Kuva Paula Tella

MUU TOIMINTA

TRIPIT

Toisissa tiloissa -ryhmän toiminnan ytimenä ovat  kollektiiviset ruumiilliset muodonmuutostekniikat, joiden avulla ihmiset pääsevät kokemukselliseen yhteyteen ei-inhimillisten ilmiöiden ja olomuotojen kanssa. Yhdessä tehtävät harjoitteet vapauttavat osallistujan ainakin hetkellisesti ihmisen hahmosta ja identiteetistä.

Vuosittain Suvilahdessa järjestettävällä TRIPIT! -harjoitefestivaalilla ryhmä toteuttaa joukon mojovimpia ja nautinnollisimpia harjoitteitaan yhdessä yleisön kanssa. Harjoitefestivaali on päivän mittainen tapahtuma, johon mukaan harjoittelemaan voi saapua sekä lähteä milloin vain.

Kuva Paula Tella

OPERAATIO LUMIHIUTALE

Operaatio Lumihiutale on pyritty järjestämään vuosittain laskiaissunnuntaina, mutta vuosina 2014-18 Operaatio Lumihiutaleen esittäminen on osoittautunut mahdottomaksi tai liian vaaralliseksi heikkojen jääolosuhteiden vuoksi. Esityksestä on näin tullut eräänlainen indikaattori ilmastonmuutoksen etenemiselle, joka havainnollistaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia ihmisten arkeen hyvin konkreettisella tavalla.
 
Operaatio Lumihiutaleessa esitämme kollektiivimme kehittämiä näyttäviä sosiaalisia koreografioita muodostavia harjoitteita Töölönlahden jäällä.

Kuva Pasi Kirkkopelto

TYÖPAJAT

Toisissa tiloissa -kollektiivin kehittämät harjoitteet laajentavat ja muuttavat:

I totunnaista kokemusta itsestämme
II totunnaista kokemusta toisistamme
III suhdettamme ympäröivään todellisuuteen

Harjoitteet ovat helppoja ja soveltuvat kaikenikäisille ja -kuntoisille ihmisille, eivätkä vaadi aikaisempaa kokemusta. Harjoitteet ovat nautinnollinen tapa vapautua vähäksi aikaa ihmisen hahmosta ja identiteetistä.

Kuva Laura Jantunen

Muut esitykset ja projektit

Toisissa tiloissa -kollektiivin muita esityksiä ovat muun muassa:
Toisissa tiloissa -kollektiivin muita esityksiä ja hankkeita ovat muun muassa:

ANIARA

GOLEM

ODRADEK

PANPSYYKKISET SESSIOT

IKUINEN VÄLITUNTI

TALVIVAELLUS