IHMISEN JÄLKEINEN TEATTERIKuva Arnoldus Montanus

IHMISEN JÄLKEINEN TEATTERI

Ihmisen jälkeinen teatteri on LUST ry:n ja Toisissa tiloissa -esitystaiteen kollektiivin vuoden 2019 kuluessa toteutettava yhteistyöhanke. Hankkeen vetäjänä toimii Toisissa tiloissa -kollektiivin perustajajäsen, esitystaiteilija ja filosofi Esa Kirkkopelto.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ideaa ei-inhimillisestä näyttelemisestä: miten se on mahdollista, mitä se vaatii esiintyjältä ja millaista teatteria se tuottaa? Hankkeen aihe ja toteuttamistapa vastaavat ajankohtaisia esittäviä taiteita kohtaavia eettisiä ja ekologisia haasteita. Se perustuu näkemykseen, jonka mukaan esittävien taiteiden tulisi kehittyä vähemmän ihmiskeskeiseen suuntaan ja toteutua tulevaisuudessa erilaisten ruumiiden, ilmiöiden ja olioiden välisenä toimintana. Ennen kuin ei-inhimillinen teatteri on mahdollista, on ratkaistava joukko perustavanlaatuisia ongelmia. Vastaan tulevat muun muassa ihmisruumiin fyysiset rajoitukset sekä inhimillinen taipumus nähdä myös muut oliot inhimillisinä. Siksi ei-inhimillinen näytteleminen vaatii paitsi uudenlaisia ruumiintekniikoita myös uudenlaista ruumiillista ajattelua ja dramaturgiaa. Hankkeessa on kysymys tällaisten keinojen keksimisestä, kehittämisestä ja julkituomisesta.

Hanke alkoi esittävien taiteiden ammattilaisille, näyttelijöille, tanssijoille ja esitystaiteilijoille suunnatulla kuuden päivän mittaisella työpajalla 25.-30.3.2019.

Hankkeen jatkosta: Ensimmäisen työpajan osanottajien joukosta valikoitui 8 esiintyjän ryhmä, jotka sitoutuvat viemään hankkeen loppuun yhdessä vetäjänsä kanssa. Hankkeen jatko koostuu marraskuussa järjestettävästä työpajasta, joka kokoaa harjoittelun tulokset yhteen. Hanke tulostetaan Kiasma-teatterissa työpajan päätteeksi marraskuussa 2019.

LUST r.f. on aatteellinen yhdistys, joka toimii kehittääkseen teatterin ammattikenttää lähtökohtanaan Suomen ruotsinkielinen teatterikenttä.

TULOSSA

Kiitos ensimmäisen työpajan suosion, järjestetään Ei-inhimillisen näyttelemisen työpaja kesäkuussa uudestaan! Haku työpajaan on päättynyt 5.5.

Viiden päivän mittainen työpaja 24.-28.6.2019 (ma-pe 17–21) on suunnattu esittävien taiteiden ammattilaisille, näyttelijöille, tanssijoille ja esitystaiteilijoille. Työpaja on ilmainen ja se järjestetään osittain Esitystaiteen Keskus Eskuksella (Suvilahti) ja osittain muussa tilassa Helsingissä. 

Lust Rgb Blå 960px 150x70
Ep
Kiasma Teatteri Tunnus RBG 300x169

Ihmisen jälkeinen teatteri toteutetaan Toisissa tiloissa -kollektiivin ja Lust ry:n yhteistyönä. Esityksen valmistamista tukevat Suomen Kulttuurirahasto ja Kiasma-teatteri.
Kuva Arnoldus Montanus