TOISISSA TILOISSA PÄHKINÄNKUORESSA

Toisissa tiloissa on vuonna 2004 perustettu helsinkiläinen esitystaiteen kollektiivi.

Toimintamme ytimenä ovat kollektiiviset ruumiilliset harjoitteet, joiden avulla päästään kosketuksiin ihmisille vieraiden olemis- ja kokemusmuotojen kanssa, eli vierailemaan ”toisissa tiloissa”. Viikoittaisissa harjoituksissamme keksimme  jatkuvasti uusia harjoitteita ja kehitämme olemassa olevia edelleen.

Osallistavat esityksemme pohjautuvat näihin harjoitteisiin. Helpoilla ja yksinkertaisilla tekniikoilla viemme myös esityksiimme osallistuvan yleisön toisiin tiloihin. Opetamme harjoitteita myös työpajoissa ja demonstroimme niitä julkisissa tiloissa ja tapahtumissa.

Toisissa tiloissa -kollektiiviin kuuluu noin 20 eri alojen taiteilijaa.

Kuva Petri Summanen

JATKUVA HARJOITTELU

Jatkuva viikoittainen harjoittelu on Toisissa tiloissa -kollektiivin toiminnan kivijalka. Harjoittelu on yhdessä tapahtuvaa muuttumista. Erilaisten ilmiöiden ruumiillistamisen tutkimus on kollektiivista, jatkuvaa ja  pitkäkestoista toimintaa.

Ryhmämme pitkäjänteinen, vuodesta 2004 katkeamatta jatkunut viikottainen harjoittelukulttuuri on kansainvälisestikin huomionarvoista. Se muodostaa poikkeuksellisen toimintatavan ammattikentällä, jossa hankkeet ovat usein lyhytkestoisia ja taiteilijan työnkuva erilaisten keikkojen pirstomaa. Harjoittelun jatkuvuus vastaa myös ekologisiin haasteisiin: muutos on hidasta ja vaatii sitoutumista. Harjoitteluun sitoutuminen luo pohjan ja uskottavuuden Toisissa tiloissa -ryhmän esiintymisille ja julkiselle muutosagendalle.

Kuvassa harjoite Voimalinja.

Kuva Yehia Eweis

HARJOITTEET

Harjoitteiden taustalla on näkemys, jonka mukaan kosketus vieraiden kokemusmaailmojen kanssa muuttaa meitä ja toimintaamme kokonaisvaltaisesti. Se kasvattaa meitä ymmärrykseen ja vastuuseen oliolajien tasa-arvosta ja keskinäisestä riippuvuudesta.

Harjoitteemme perustuvat tarkkoihin mutta yksinkertaisiin ruumiintekniikoihin, jotka jokainen voi sovittaa omalle ruumiilleen. Harjoitteet soveltuvat siis kaikille, iästä, kunnosta ja taustasta riippumatta.

Harjoitteen tuoma kokemus kestää yhtä kauan kuin harjoittelija ylläpitää tekniikkaa. Eli kun tekniikan purkaa, niin kokemus lakkaa. Harjoitteen avulla tarkastellaan kunkin harjoitteen aiheena olevaa asiaa ja nautitaan siitä, yksin ja yhdessä. Harjoite syvenee aina sitä uudelleen tehtäessä!

Kuvassa harjoite Raunioituminen.

Kuva Attilio Imrogno

TYÖPAJAT

Ryhmän toiminnan pitkän tähtäimen pedagogisena päämääränä on harjoitteiden saattaminen mahdollisimman moninaisten ja laajojen yleisöjen ulottuville. Työpajat ovat oivallinen, helppo ja miellyttävä tapa oppia harjoitetekniikkaamme.

Toisissa tiloissa -työpajat sopivat kaikille, iästä, kunnosta ja aiemmasta harrastuneisuudesta riippumatta. Työpajat voivat olla eri mittaisia, noin kolmesta tunnista kokonaiseen päivään. Voimme sovittaa työpajan sisältämiä harjoitteita hyvin monenlaisiin eri teemoihin.

Ota yhteyttä ja sovi omasta työpajasta! (info@toisissatiloissa.net)

Kuva Antti Ahonen

EKOLOGIA

Toisissa tiloissa etsii toiminnallaan keinoja, joiden avulla ihmiset voisivat muuttaa tapojaan vastaamaan paremmin antroposeenin ja ekokatastrofin haasteisiin. Ryhmän päämääränä on lisätä ymmärrystä lajienvälisyydestä ja ihmiskunnan roolista osana ekologista systeemiä. Kaikki ryhmän viime vuosien esityshankkeet käsittelevät ihmisen paikkaa ja vastuuta osana ekosysteemiä ja sen monimuotoisuuden säilyttämistä.

Ryhmän toiminta ehdottaa, että merkittäviä elämyksiä ja kokemuksia voi saada lähellä, matkustamatta kauas. Kollektiivin esitykset, työpajat ja harjoittelu tähtäävät uudenlaiseen ihmisten väliseen olemiseen ja yhteisöllisyyteen ja tarjoavat ekokriisin jälkeiseen aikaan tähtäävän vaihtoehdon ihmisyydelle, siirtymisen kuluttajasta kansalaiseksi ja ihmiseksi.

Kuva Yehia Eweis

Kuva Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen
Kuva Jaakko Ruuska
Kuva Paula Tella
Kuva Mika Elo
Kuva Essi Hurme
Previous
Next

TÄSSÄ MUUTAMIA RYHMÄN TOIMINTAAN LIITTYVIÄ KIRJOITUKSIA, JOTKA OVAT LUETTAVISSA VERKOSSA

Linkkejä yksittäisten esitysten arvioihin kunkin esityksen sivulta produktiot-osiosta!

Riikka Niemelän taidehistorian alan väitöskirja Performatiiviset jäljet. Teos ja tallenne esityslähtöisessä mediataiteessa. Yhtenä Riikan tutkimuskohteena on ollut Toisissa tiloissa -kollektiivin Susisafari! Turun yliopisto, 2019.

Esa Kirkkopelto, “Erään poron tunnustuksia. Laumaeläin esityksen toisena”. Teatteri ja Tutkimus 7, ”Esitys ja toiseus”, toim. Anna Thuring & Anu Koskinen & Tuija Kokkonen, Teatterintutkimuksen seura, 2018.

Erica Cirino, “The People Who Pretend to Be Wolves”. Citylab, 20.3.2018.

Eeva Kemppi, “Puiden jälkiä. Muistokirjoitus Tokoinrannasta marraskuussa 2017 kaadetuille Hevoskastanjoille”. Mustarinda, 2017.

Jaakko Ruuska, The Art of Metamorphosis – Other Spaces. Sivut 42 – 44, Tinfo e-julkaisut 2015, Tinfo News – Sustainability, Resilience and Performance Utopias.

Esa Kirkkopelto, The Ethics of  Gastropods. An analysis of a Trans-Human Practice.  Eurozine, 21.10.2015.

Esa Kirkkopelto, Virtuaalisen materian jäljillä, Ruukku 3, 2015.

Hanna-Mari Kuivalaisen ohjaama radiodokumentti Ylimääräinen pää, Yle 2015. Kuunneltavissa Yle Areenassa.

Taike Vaaka V2
HELSINKI_Tunnus_MUSTA-1-150x69

Toisissa tiloissa -kollektiivin toimintaa tukevat Taiteen edistämiskeskus ja Helsingin kaupunki.
Kuva Mika Elo