RIHMASTOKuva Petri Siikanen

RIHMASTO-HANKE TUTUSTUTTAA KOULULAISET RUUMIILLISEEN OPPIMISEEN

Toisissa tiloissa -kollektiivi on käynnistänyt elokuussa 2020 kokemuksellisten ja ruumiillisten Rihmasto -työpajojen sarjan, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin taidemuseon ja Tehtaankadun peruskoulun oppilaiden ja henkilökunnan kanssa vuosina 2020-2022.

Koululaisille järjestettävissä työpajoissa tarkastellaan rihmaston ideaa erilaisten ympäristössä esiintyvien rihmastollisten rakenteiden ja ilmiöiden, kuten sienirihmaston, internetin, kaasuuntumisen tai vaikkapa kielen muodostumisen kautta.

Konkreettisten rihmastollisten ilmiöiden kautta työpajasarja tutustuttaa koululaisia myös epähierarkkisiin ajattelun, oppimisen ja järjestäytymisen malleihin, joissa korostuu moninaisuus, liike ja vapaa yhdistely.

Rihmasto-hanke koostuu työpajojen sarjasta ja hankkeen aikana toteutettavasta videodokumentaatiosta, joka liitetään osaksi HAMin kokoelmaa. Hankkeen aikana Toisissa tiloissa -kollektiivin taiteilijat kehittävät yhdessä Tehtaankadun peruskoulun oppilaiden kanssa uuden harjoitteen, jota oppilaat voivat tehdä yhdessä koulun henkilökunnan kanssa myös varsinaisen hankkeen päättymisen jälkeen.

ALKURIITTI

Rihmasto -hankkeen ensimmäinen työpaja Alkuriitti toteutettiin elokuun lopussa kolmentoista luokan kanssa Eiran rannassa, jonne koulu siirtyi väistötiloihin Tehtaankadun koulurakennuksen peruskorjauksen ajaksi.

Yhdelle luokalle kerrallaan toteutetussa työpajassa lähdettiin liikkeelle aakkosista. Lämmittelynä kukin oppilas ruumiillisti oman nimensä kirjaimet eri ruumiinosiaan apunaan käyttäen. Työpajassa kerrottiin kirjaimien syntyhistoriasta ja harjoiteltiin kävelemistä niin, että luokka pyrki löytämään kaikkia luokan oppilaita yhdistävän kävelyrytmin. Lopuksi kukin luokka muodosti jonossa kävellen, eli kirjoitti kävelemällä 4-5 heille tehtäväksi annettua aakkosten kirjainta. Kolmentoista luokan yhteisvoimin kaikki aakkosten kirjaimet saatiin ruumiillistettua. Kävelemällä kirjoittaminen kuvattiin ylhäältä päin drone-kameralla. Koulun oppilaiden yhdessä muodostamaa kirjaimistoa käytetään hankkeen edetessä eri tavoin, muun muassa hankkeesta tehtävän videoteoksen visuaalisena elementtinä.

KIRJOITUKSIA

PROSENTTITAIDE

Helsingin kaupunki noudattaa prosenttiperiaatetta, mikä tarkoittaa, että kaupungin kiinteistöjen uudis- tai korjausrakentamisen kustannuksista noin prosentti varataan uuden julkisen taiteen toteuttamiseen. Viime vuosien vilkas rakentaminen on mahdollistanut taiteen tilaamisen useisiin julkisiin rakennuksiin eri puolilla kaupunkia. HAM Helsingin taidemuseo toimii hankkeissa taideasiantuntijana, ja teokset liitetään osaksi HAMin taidekokoelmaa.

Toisissa tiloissa -kollektiivin Rihmasto -hanke laajentaa prosenttitaidehankkeiden kirjoa. Osallistumiseen perustuvan luonteensa vuoksi teos tullaan liittämään HAM Helsingin taidemuseon kokoelmaan teoskonseptina. Lisäksi kokoelmaan liitetään videodokumentaatio sekä kollektiivin yhdessä oppilaiden kanssa kehittämä uusi harjoite.

RIHMASTO-HANKKEEN TAUSTAA

Rihmasto-hanke ottaa ympäristössämme esiintyvät erilaiset rihmastot lähempään tarkasteluun. Toisissa tiloissa -kollektiivin kehittämien ruumiillisten ja kollektiivisten muodonmuutosharjoitteiden avulla lähestytään erilaisia ympäristössämme esiintyviä rihmastollisia olioita (esim. sienirihmasto) sekä rihmastoa muistuttavia ilmiöitä (esim. eläinten maanalaiset luolat, muurahaisyhdyskunnat, internet, kaasu ja turbulenssi).
 
Rihmasto on myös verkostomaisen ajattelun ja järjestäytymisen malli, joka muodostuu asioiden moninaisuudesta, liikkeestä, suunnista ja vapaasta yhdistelystä, hierarkkisen jäsentymisen sijaan (esim. Gilles Deleuze: Autiomaa, Kirjoituksia vuosilta 1967-1986, Gaudeamus 1992).
HAM Logo Blue RGB
tehtaankatu

Rihmasto-hanke on Helsingin kaupungin prosenttitaiteen hanke ja toteutetaan yhteistyössä HAM Helsingin taidemuseon ja Tehtaankadun ala-asteen koulun kanssa.

TYÖRYHMÄ

Hankkeen työryhmä: Johanna Etelävirta, Timo Jokitalo, Eeva Kemppi, Kaisa-Liisa Logrén, Minja Mertanen, Heli Mäkinen, Anu Nirkko, Sanni Priha, Jaakko Ruuska.
 
Alkuriitti-osion työryhmä: Johanna Etelävirta, Eeva Kemppi, Kaisa-Liisa Logrén, Minja Mertanen, Heli Mäkinen, Sanni Priha.
 
Dokumentaatiotyöryhmä: kuvaaja Jaakko Ruuska, still-kuvaaja Sanni Priha, dronekuvaaja Petri Siikanen ja äänittäjä/äänisuunnittelija Jarkko Kela.

TULEVAT TAPAHTUMAT

Rihmasto-hankkeen työpajojen sarja jatkuu vuoteen 2022 saakka. Seuraavat työpajat järjestetään syksyn 2020 aikana.

Kuva Sanni Priha
Kuva Sanni Priha
Kuva Sanni Priha
Kuva Petri Siikanen
Previous
Next